Monthly archives: July, 2017

ข้อดีของการช่วยตัวเอง เพิ่มความสุขให้ตัวเองแบบง่ายๆไม่ต้องเขิน

ในปัจจุบันนี้การช่วยตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายชายหรือฝ่ายหญิง ในสังคมไทยมักจะถูกมองว่าไม่ดีหรือไม่ควรมากเท่าไหร่