Tag «แอบเอาน้องสาว»

ยังยัดไม่ค่อยเข้าเท่าไร

เมย์เป็นคนกรุงเทพนะ แต่ต้องตามพ่อแม่ไปเรียนที่ต่างจังหวัดตั้งแต่ ป.2 ได้เพราะพ่อแม่เค้าไปรับจ้างที่ต่างจังหวัดข้างบ้านเมย์ที่ต่าง